روز: جولای 17, 2019

بهترین روانپزشک در تهران

رشته روانپزشکی در کشور ما از گذشته تا کنون وجود داشته است . در ابتدا ۲ نفر به نام دکتر حسین رضایی و دکتر عبدالحسین میرسپاسی  از ایران دوره های روانپزشکی را در فرانسه گذراندند . این افراد رشته روانپزشکی نوینی را در ایران پایه گذاری کردند . تاریخچه روانپزشکی در گذشته تنها بیماران روانی […]

ادامه مطلب