برچسب: بیماری فیبروز کیستیک

تشخیص و درمان بیماری فیبروز کیستیک

  فیبروز کیستیک (Cystic Fibrosis) این بیماری بیشتر در شیرخوارگان و یا در اویل کودکی تشخیص داده می شود. تایید و تشخیص این بیماری به کمک تست عرق انجام می شود. با اندازه گیری مقدار سدیم و کلر موجود در عرق کودک می توان تشخیص داد. میزان کلر موجود در عرق کودک مبتلا از فرد […]

ادامه مطلب