برچسب: تست غربالگری

غربالگری مرحله اول

غربالگری مرحله اول آزمایشگاه ژنتیک تست های غربالگری به بررسی های آزمایشگاهی و سونوگرافی گفته می شود که در مراحل مختلف انجام می شود و هدف از انجام آن غربال مادران باردار از برخی سندرم ها و نقایص جنینی و قرار دادن آنها در گروه های کم خطر یا پر خطر است. هدف اصلی غربالگری […]

ادامه مطلب