برچسب: درمان افسردگی

افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان افسردگی پس از زایمان یا Postpartum depression (PPD) در وضعیت فیزیکی، احساسی و رفتاری زن پس از زایمان تغییراتی را به وجود می آورد. این نوع افسردگی ظرف 4 هفته پس از زایمان بروز می کند و افسردگی حادی می باشد. تشخیص این نوع افسردگی بر اساس شدت افسردگی پس از […]

ادامه مطلب