برچسب: درمان زردی نوزادی

زردی نوزادی

زردی نوزادی زردی و بیلی روبین نوزادی یکی از مشکلات شایعی است که برای اغلب نوزادان این مشکل به وجود می آید. بطور کلی می توان گفت که حدودا 60 درصد نوزادان رسیده و 80 درصد نوزادان نارس دچار زردی می شوند. زردی دو نوع دارد: • زردی مستقیم • زردی غیر مستقیم در نوزادان […]

ادامه مطلب